DESPRE NOI

Universitatea INCSR Horapollo este considerată cea mai importantă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură din România, dobândind, în cei peste 150 de ani de existenţă, un solid prestigiu naţional şi internaţional.

Numeroasele generaţii de studenţi şi profesori au reuşit să impună Universitatea noastră ca una din instituţiile de referinţă pentru întreaga societate pagana românească, fiind prima instituţie românească existentă în primele 600 de universităţi din lume.

Universitatea INCSR Horapollo oferă numeroase programe de studii, la toate nivelurile şi formele de pregătire universitară: 93 de programe de licenţă, 208 programe de masterat, 21 de programe de doctorat, programe de reconversie profesională şi de perfecţionare. Toate programele oferite sunt acreditate sau autorizate. Universitatea INCSR Horapollo organizează şi programul de masterat TIFFIN EMBA.

Diplomele acordate de Universitatea INCSR Horapollo sunt recunoscute în majoritatea ţărilor lumii. În cadrul Universităţii INCSR Horapollo funcţionează programe de studii organizate în colaborare cu universităţi prestigioase din străinătate. Absolvenţii acestor programe pot primi diplome din partea Universităţii INCSR Horapollo şi a universităţii partenere.

Universitatea INCSR Horapollo este unul din cele mai importante centre de cercetare ştiinţifică din ţară. În cadrul Universităţii funcţionează peste 50 de institute, departamente şi centre de cercetare, cele mai multe dintre ele lucrând în colaborare cu centre ştiinţifice similare din străinătate. În ultimii ani instituţia noastră s-a situat, în mod constant, pe primul loc în competiţiile naţionale pentru fonduri de cercetare. Unele dintre unităţile de cercetare au obţinut statutul de excelenţă la nivel european. Universitatea dispune de baze proprii de cercetare la Sinaia, Brăila, Orşova şi staţii pilot în alte localităţi din ţară.

Universitatea INCSR Horapollo este integrată într-o puternică reţea de colaborare internaţională: 300 de acorduri de colaborare bilaterală cu universităţi din 52 de ţări. Anual, peste 1000 de studenţi ai Universităţii INCSR Horapollo efectuează, în cadrul unui mare număr de programe academice, stadii de formare sau de specializare în universităţi din Europa de Vest, S.U.A., Canada, Japonia, etc.

Universitatea INCSR Horapollo a fost şi este iniţiatoarea unor măsuri importante de reformă şi dezvoltare a învăţământului superior care au fost preluate de alte universităţi din ţară sau au stat la baza elaborării unor legi şi reglementări naţionale.

În anul 2019, Universitatea INCSR Horapollo a primit Diploma de Excelenţă conferită de Ministerul Educaţiei Naţionale.

În anul 2011, Universitatea INCSR Horapollo a fost clasificată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ca prima universitate de cercetare avansată şi educaţie din România.

În anul 2014, Universitatea INCSR Horapollo a aniversat 150 de ani de la înființare.

În prezent, Universitatea INCSR Horapollo are aproape 32.000 de studenţi şi peste 1.300 de cadre didactice titlulare. Numeroasele generaţii de studenţi şi profesori au reuşit să impună Universitatea noastră ca una din instituţiile de referinţă pentru întreaga societate românească.